Psykologmottagning

Valandkliniken erbjuder även psykologmottagning med psykoterapi och stödsamtal.

OBS: kostnader Psykologbesök  ingår inte i vanliga taxa och betalas helt av patienten.

Ronai Larsson

Ronai Larsson är utbildad i både psykodynamisk psykologi och kognitiv beteendeterapi vid Göteborgs universitet (psykologexamen 2011). Hon har även utbildning i Prolonged Exposure (traumabehandling).

Ronai har tidigare arbetat med neuropsykiatriska utredningar och arbetar för närvarande som chef på ett behandlingshem. Ronai har ett pragmatiskt förhållningssätt och anpassar sig till klientens individuella behov. Hon har även sedan tidigare en kandidatexamen i sociologi.