Välkommen till Valandkliniken i Göteborg!

Vårdtjänster hos oss på ValandKliniken

Vi kan hjälpa dig vid:

 • Hypertoni
 • Förhöjda kolesterolvärden
 • Astma/Allergi
 • Diabetes (utredning, behandling och kontroll)
 • Depressioner
 • Huvudvärk
 • Infektioner
 • Sköldkörtelbesvär
 • Receptförnyelse
 • Medicinsk rådgivning
 • Tobaksavvänjning

Bekostas av patienten

 • Psykologmottagning med psykoterapi, stödsamtal
 • Hälsoundersökning (privata patienter bekostar provtagning, EKG, röntgen etc)
 • Intyg för t.ex. körkort

Avgifter & Högkostnadstak

Högkostnadsskyddet inom Västra Götalandsregionen (VGR) fungerar som ett ekonomiskt skyddsnät för patienter som behöver omfattande vård och medicinska tjänster. Syftet med högkostnadsskyddet är att begränsa den ekonomiska bördan för patienter och deras familjer när de behöver många vårdtjänster under en viss tidsperiod. Här är en förklaring av hur högkostnadsskyddet fungerar inom VGR:

 

Egenavgifter: Varje gång du använder en vårdtjänst, som att besöka en läkare eller köpa receptbelagda läkemedel, måste du betala en egenavgift. Denna egenavgift varierar beroende på vilken typ av vårdtjänst du använder och varierar för olika grupper av patienter, som barn, unga vuxna och vuxna.

Högkostnadstak: Det finns ett tak för hur mycket du behöver betala i egenavgifter under en tolvmånadersperiod. Om du når detta högkostnadstak kommer VGR att täcka resten av dina egenavgifter för de vårdtjänster du behöver under den tolvmånadersperioden.

Frikort: När du har nått högkostnadstaket, får du ett frikort som bekräftar att du inte behöver betala fler egenavgifter för de vårdtjänster som ingår i högkostnadsskyddet under resten av tolvmånadersperioden.

 

 

Vilka kostnader täcks: Högkostnadsskyddet omfattar egenavgifter för ett brett utbud av vårdtjänster, inklusive besök hos läkare, sjukhusvård, receptbelagda läkemedel och mycket mer. Det täcker också vissa tandvårdskostnader för barn och ungdomar.

Frikort och egenavgifter: När du har ett frikort kommer du fortfarande behöva betala för vissa kostnader, som patientavgifter på sjukhus, vissa specialistvårdskostnader och mer. Dessa kostnader räknas inte mot högkostnadstaket.

Särskilda regler: Det finns särskilda regler och undantag som kan påverka hur högkostnadsskyddet tillämpas för olika vårdtjänster och patientgrupper. Det är viktigt att konsultera VGR:s officiella information och rådgivning för att förstå alla detaljer.

Högkostnadsskyddet i VGR syftar till att göra vårdtjänster mer tillgängliga och prisvärda för patienter. Om du har frågor om hur det fungerar i din specifika situation rekommenderar jag att du kontaktar Västra Götalandsregionen direkt eller besöker deras webbplats för mer detaljerad information och rådgivning.

Valandkliniken är registrerad vårdgivare hos Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Valandkliniken samarbetar bl.a. med Sahlgrenska Universitetsjukhuset, Unilabs och Evidia.