Välkommen till Valandkliniken i Göteborg!

Vårdtjänster hos oss på ValandKliniken

Vi kan hjälpa dig vid:

 • Hypertoni
 • Förhöjda kolesterolvärden
 • Astma/Allergi
 • Diabetes (utredning, behandling och kontroll)
 • Depressioner
 • Huvudvärk
 • Infektioner
 • Sköldkörtelbesvär
 • Receptförnyelse
 • Medicinsk rådgivning
 • Tobaksavvänjning

Bekostas av patienten

 • Psykologmottagning med psykoterapi, stödsamtal
 • Hälsoundersökning (privata patienter bekostar provtagning, EKG, röntgen etc)
 • Intyg för t.ex. körkort

Allmänmedicinsk mottagning | Vårdcentral | Läkarmottagning