Välkommen till Valandkliniken i Göteborg!

Högt blodtryck – råd, kontroller och behandling

Högt blodtryck – råd, kontroller och behandling

Hypertoni kan hjälpas med livsstilsförändring

Högt blodtryck eller hypertoni som det heter i medicinska termer är ett av områdena som vi ger råd om och vård för hos oss på Valand Kliniken. Vi är en praktikertjänst i Göteborg inom allmänmedicin och vi är anslutna till Västra Götalands Län.

Till oss kan du söka hjälp för bland annat astma och allergi, infektioner, huvudvärk, förhöjda kolesterolvärden och sköldskörtelbesvär. Utöver det hör även medicinsk rådgivning, tobaksavvänjning, hjälp vid depressioner och demensutredning samt utredning, behandling och kontroll av diabetes.

I vårt samhälle idag är högt blodtryck väldigt vanligt och det finns ett antal riskfaktorer att hålla koll på, både sådana som inte går att kontrollera och sådana som faktiskt går att undvika och åtgärda. Män drabbas i större utsträckning än kvinnor av hypertoni och både ärftlighet och hög ålder är faktorer vi inte kan styra över.

De som faktiskt går att kontrollera och undvika är kraftig övervikt, negativ stress, mycket salt och fet kost, stillasittande livsstil, hög alkoholkonsumtion, rökning och snusning samt typ 2-diabetes. Risken för högt blodtryck ökar av naturliga skäl ju fler av dessa punkter man lever med.

Behandling för högt blodtryck

Den främsta och viktigaste åtgärden vid högt blodtryck är att göra en livsstilsförändring och vi hjälper dig gärna med att genomföra kontroller, ge råd och vägledning. De här förändringarna handlar om fysisk aktivitet, reducera intaget av salt och alkohol, sluta med rökning och snusning samt åtgärder för att hantera negativ stress.

Vad som är bra att tänka på är att även små steg i rätt riktning kan ge en stor positiv påverkan, så det viktigaste inledningsvis är att faktiskt börja någonstans. Du får hjälp på vägen med metoder och redskap för att nå en bättring. Vi undersöker ditt utgångsläge och risker för komplikationer och i de fall som vi bedömer att det krävs medicinska insatser för att sänka högt blodtryck, så är det fortfarande viktigt att jobba med de övriga åtgärderna.

En livsstilsförändring kan med stor sannolikhet förstärka effekterna av blodtrycksmedicinen, minska eventuella biverkningar och på sikt är det mycket möjligt att successivt dra ner på medicineringen. Skulle det trots allt vara så att man inte kan sluta med sin medicin mot hypertoni så kan en sundare livsstil göra att man ändå minskar riskerna för andra hjärt- och kärlsjukdomar.

Behandling för högt blodtryck

Allmänmedicinsk mottagning | Vårdcentral | Läkarmottagning